رهگشای دنیای آرام

مشاوره کودک و نوجوان

تعیین تکلیف نمودن ؛ تحمیل یک راه حل به دانش اموز نیست یک مشاور تحصیلی تلاش میکند تا با توجه به وضعیت و علاقه دانش اموزنیاز او را براورده و با تلاش برای خود شناسی مراجع و کسب بهترین راه وروش اورا به نتیجه دلخواه خود برساند از برنامه های یک مشاورتحصیلی میتوان به تکنیک های روش مطالعه صخیح برنامه ریزی مناسب اهمیت مشاوره تحصیلی واهداف مشاوره اشاره نمود یک مشاور تحصیلی میتواند توانایی ها و محدودیت های مراجع خود را بشناسد و از امکانات موجود مراجع خود حداکثر استفاده را نماید وی با شناسایی دقیق استعدادها و توانایی های مراجع خود او را راهنمایی میکند و یک مثلث بین خود و مراجع و والدین مسولان مدرسه و معلم ایجاد مینماید تا در جهت رفع مشکلات تحصیلی خانوادگی و روانی و تامین ثبات عاطفی مراجع خود را یاری مینماید او مشخص کردن اهداف میتواند ایجاد حس خونسردی و ارامش در دانش اموز و با بالا بردن ارتقا اعتماد به نفس ایمان به پیروزی و موفقیت و حذف موارد منفی در زندگی که میتواند سطح انگیزه را پایین ببرد یک برنامه جامع و هدفمند برای دانش اموز خود پی ریزی مینماید *
۰۴:۲۸ قبل‌ازظهر