دوره نکته و تست آزمون

دوره نکته و تست آزمون استخدامی آموزش و پرورش در دو زمینه دروس اختصاصی و تخصصی برگزار می شود. دروس اختصاصی شامل چهار درس می شود

۱. روانشناسی تربیتی

۲. سنجش و اندازه گیری

۳. روش ها و فنون تدریس

۴. اسناد بالادستی آموزش و پرورش

دروس تخصصی شامل:

۱. علوم ریاضی

۲. فارسی

۳. علوم تجربی

۴. علوم اجتماعی

۵. هدیه های آسمان و قرآن

در پایان دوره و روزهای نزدیک به آزمون دو جلسه به منظور بررسی بیشتر دروس و تکنیک های تست زنی در خدمت عزیزان ثبت نام کننده در دوره خواهیم بود مبلغ سرمایه گذاری شرکت در دوره برای دروس اختصاصی برای تک درس ۲۵۰هزار تومان می باشد و در مجموع برای کل دروس اختصاصی مبلغ ۹۰۰ هزار تومن می باشد. دروس تخصصی نیز برای تک درس مبلغ ۲۵۰هزار تومن و برای پنج درس مبلغ یک میلیون تومان لحاظ شده است. برای عزیزانی که در هر دو دوره شرکت می کنند مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومن در نظر گرفته شده که در سه قسط قابل پرداخت می باشد. این دوره توسط یکی از روانشناسان مجرب موسسه رهگشای دنیای آرام که از مدرسین آموزش و پرورش و معلم نمونه منطقه می باشد برگزار می گردد که می تواند برای تمام شرکت کنندگان عزیز راهگشا می باشد.

شرکت کننده عزیز با آرزوی توفیق، موسسه رهگشای دنیای آرام با افتخار در خدمت شماست، خواهشمند است برای ثبت نام قطعی خود، نام و نام خانوادگی و کد ملی خود را ارسال فرموده و مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را به کارت شماره 5894631160518098 بنام علی‌پور واریز نموده و رسید آنرا در ایتا به شماره 09912039228 ارسال بفرمایید. سپاس