رهگشای دنیای آرام

اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت در واقع مجموعه‌ای از مشکلات روانشناختی است که با رفتار خشک، غیرقابل انعطاف و نسبتا نامتعارف فرد در زندگی بروز می‌کند. به زبان ساده، اختلال شخصیت باعث می‌شود که رفتارها و افکار فرد، از حالت طبیعی و نرمالی که افراد در جامعه و در طول زندگی از خودشان بروز می‌دهند، خارج شود. قطعا تابه‌حال بارها به شوخی و یا جدی درباره اختلال شخصیت شنیده‌اید یا افرادی را دیده‌اید که در شرایط خاصی، عناوینی را به دیگران نسبت می‌دهند. اما باید بدانید که اختلال شخصیت چیزی فراتر از رفتارهای کمی عجیب یا شوخی‌های روزمره است! آنچه درباره اختلالات شخصیت مهم است، تشخیص به‌موقع و درمان سریع آن است. زیرا بروز اختلال شخصیت باعث می‌شود که کارایی و توان فرد برای انجام کارها به شدت کاهش یابد و در برخی موارد باعث آسیب به اطرافیان خود شود. تشخیص سریع و به‌موقع اختلالات شخصیتی می‌تواند سرعت پیشرفت مشکل را در فرد کاهش دهد و مسیر درمان را آسان‌تر کند. به چه مشکلات روانشناختی، اختلال شخصیت گفته می‌شود؟ برای آنکه مشکلات روانشناختی را با عنوان اختلالات شخصیت بشناسیم، به تخصص و مهارت یک درمانگر نیاز داریم که به طور دقیق و اصولی آن را تشخیص دهد. بنابراین خودتشخیصی و خود درمانی‌های بدون تخصص، هیچگونه کاربرد و فایده‌ای ندارند. باید این نکته را به خاطر داشته باشید که هر نوع مشکل روانشناختی یا تغییر رفتار در افراد را نمی‌توان به عنوان اختلال شخصیتی در نظر گرفت. برای آنکه یک مسئله یا تغییر روانشناختی، به عنوان اختلال شخصیت در نظر گرفته شود، باید چند مورد مهم را درباره آن در نظر گرفت. این کار، در حوزه وظایف و تخصص روانشناس و روانپزشک و هر کسی صلاحیت و مهارت تشخیص این موضوع را ندارد.